Tò mò về Pilates? Bắt đầu với những động thái mới bắt đầu này

Pilates đã có được sự phổ biến trong những năm gần đây, tuy nhiên điều đó có đáng tất cả sự cường điệu không? Phản hồi ngắn là có! Pilates là một bài tập cường độ thấp tập trung vào việc xây dựng sức chịu đựng cũng như sự ổn […]

Read More

Thẩm phán California Quy tắc quy định về lệnh hiển thị của NCAA vi phạm luật tiểu bang

(Lưu ý của biên tập viên: Sau đây đã được công bố trong Cảnh báo kiện tụng thể thao và Tạp chí Tuân thủ NCAA. Nó được viết bởi Ellen J. Staurowsky, Ed.D., cao cấp Cộng tác viên & Giáo sư, Đại học Drexel; Brian Menaker, Tiến sĩ, Trợ lý […]

Read More

Hơn 200 máy bay chiến đấu kiến nghị ABC cho một ghế tại bảng

Cập nhật ngày 1 tháng 9 năm 2022 – Tôi vô cùng vui mừng tiết lộ công việc này đã thành công cũng như ABC đã đồng ý sản xuất một ủy ban máy bay chiến đấu chính thức. Chi tiết ở đây! __________________________________________ CẬP NHẬT ngày 2 tháng 8 […]

Read More